Trenger du et dreneringsbrett?

Alle varmepumper som henter energi ut av luften (for eksempel luft-til-luft varmepumper eller luft-til-vann varmepumper) må tine isen som danner seg på de utvendige delene av varmeveksleren for at de skal fungere skikkelig. Is danner seg når temperaturen er lavere enn +10° C. Mengden påvirkes av luftfuktigheten og hvor effektiv varmepumpen er. Isen tines mellom 35 og 40 ganger per dag, og det går cirka 35 minutter med til dette.

 Jo mer effektiv pumpen er, jo mer vann vil det være – så vær glad for det! Dette betyr også at varmepumpen sparer mer penger for deg. I senere år har pumpene blitt mye mer effektive enn for bare 10 år siden.

Men blir ikke vannet absorbert av jorden? Problemet er frost. Et annet problem er kjellere. Eller et fortau utenfor/under utendørsenheten.

 

Tele i bakken

Mange steder i landet er det tele i bakken om vinteren og det hindrer vannet i å bli absorbert av jordsmonnet. Dersom du har en luft-til-luft varmepumpe eller en luft-til-vann varmepumpe, kan vannmengden være opp imot 60 liter hver dag. Dersom den ikke flyter bort er det ikke uvanlig at kondensatvann utgjør et betydelig problem for eiendommen, varmepumpen og beboerne.

Kjellere

Dersom huset er godt drenert, trenger ikke 20-60 liter vann per dag på samme sted være noe problem. For mange kjellere kan dette også være begynnelsen på vannskader med en rekke følgeskader. Dersom du drenerer bort vannet unngår du mulige negative følger.

Fortau eller carporter

Det er ikke lett å vedlikeholde et fortau, en gangsti eller en carport om vinteren. Det blir mye verre dersom vann pøser ned på stedet fra en utendørsenhet 30 ganger om dagen. Det er selvsagt ditt ansvar som eier å sørge for at ingen blir skadd.

Is danner seg under utendørsenheten

Som du ser fra bildet nedenfor, finner isdannelsen sted ganske hurtig. Dersom den ikke flyter bort er det ikke uvanlig at kondensatvann utgjør et betydelig problem for varmepumpen dersom det ikke blir drenert bort. 

Luft-til-luft varmepumper

En luft-til-luft varmepumpe produserer mellom 20 og 30 liter vann hver dag. Dette tilsvarer et fullt badekar i løpet av en uke.

Den vesle Daikin-pumpen på bildet ved siden av måtte slåes av i en måned da det var mest behov for den. En Pancake 1 med 3 m vanndreneringssystem tilkoplet, med vann som blir drenert bort via stormdrenet.

Luft-til-vann varmepumper

En luft-til-vann varmepumpe tiner bort omkring 1-2 liter kondensatvann per avtining. Avtiningsintervallene er forskjellige fra modell til modell – men kan være så mange som 35 ganger per dag. 

Fujitsu-varmepumpen på bildet er noen få år gammel, men den produserer omtrent 120 liter i løpet av en helg. Den første vinteren hadde gått svært dårlig dersom isdannelsen ikke hadde blitt fjernet hver uke. I 2015, ble en PRO 791 Eco varmetank utstyrt med et 6 m   dreneringssett og vannet ble drenert bort til en fransk drenkanal.

Varmepumper for større eiendommer.

Virkelig store luft-til-vann varmepumper blir mer vanlige for terrassebygg eller mindre leilighetsbygg. De er en god løsning ikke bare sammenlignet med fossile brennstoff, men også sammenlignet med fjernvarme. Planlegg installasjon med vår PRO-varmebrett for å unngå å måtte tilkalle hjelp om høsten når mengden av vann produsert per dag øker til 100 liter.

Daikin, 20Kw, installert i Sør-Sverige, se bildet, produserer omkring 55 liter kondensat mellom oktober og mars. En Pro 1230 med et litt større dreneringssett hadde passet perfekt her.

Drener bort kondenseringen!

Det er like viktig å drenere vannet fra varmebrettet eller utendørsenheten til et avløp eller stormdren, eller et sluk i kjelleren. Det er alltid lettere dersom varmepumpeinstallatøren installerer dette under installasjonen.

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop