Behöver du ett dräneringstråg?

Alla värmepumpar som hämtar energi i uteluften (tänk på luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumper) måste smälta isen som bildas på utomhusdelens värmeväxlare, för att kunna fungera. Isen bildas vid temperaturer under +10°C och mängden påverkas av fuktigheten i luften och hur effektiv din värmepump är. Isen smälts mellan 35-40 gånger per dygn, ungefär efter 35 minuter drift.

 Ju effektivare din pump är, desto mer vatten blir det – så var tacksam! Det betyder även att värmepumpen sparar in mer pengar åt dig. De senaste årens pumpar är mycket effektivare, än för bara 10 år sedan.

Men vattnet tas ju upp i marken? Problemet är bara tjälen. Ett annat är källaren. Eller gångbanan framför utedelen.

 

Tjäle

Vintertid har vi tjäle i stora delar av landet, det hindrar marken från att ta upp vattnet. Har du en luft-luftvärmepump eller en luft-vattenvärmepump så kan det bli upp till 60 liter per dygn. Det är inte ovanligt att kondensvattnet blir till ett stort problem, både för fastigheten, värmepumpen och de boende om det inte leds bort.

Källaren

Är huset väl dränerat så är kanske inte 20–60 liter vatten per dygn, på samma plats, ett stort bekymmer. Men för många källare betyder det början på en fuktskada med flera följdproblem. Leder du bort vattnet, så tar du det säkra före det osäkra.

Gångbanan eller carporten

Det är svårt att hålla efter en gångbana, trottoar eller kanske vid carporten under vintertid. Värre blir om det från utedelen hälls ut vatten 30 gånger per dygn. Som fastighetsägare har man förstås ett ansvar, så alla inte råkar illa ut.

Ispyramider under utedelen

Som du kan se på bilderna nedan så bildas ispyramider snabbt. Det är inte ovanligt att kondensvattnet blir ett stort problem för värmepumpen om det inte leds bort. 

Luft-luftvärmepumpar

En luft-luftvärmepump producerar mellan 20-30 liter vatten per dygn. Samlar du inte upp vattnet har alltså ett badkar fyllts på bara en vecka.

Den lilla Daikin på bilden bredvid fick stängas ned en månad, när den behövdes som bäst. En Pancake 1 med en 3m vatten avledningssats monterades och vattnet drogs till dagvattnet.

Luft-vattenvärmepumpar

En luft-vattenvärmepump avfrostar ca 1-2 liter kondensvatten per avfrostning. Avfrostningsintervallen skiljer sig åt mellan olika modeller – men kan komma upp i så mycket som 35 gånger per dygn. 

Fujitsun på bilden, har några år nacken, men det blir ändå nästan 120liter under en helg. Första vintern kunde ha gått illa om inte ispyramiden slagits bort varje vecka. 2015 monterades ett PRO 791 Eco värmetråg med en 6m vatten avledningssats och vattnet drogs till en stenkista.

Värmepumpar för större fastigheter

Riktigt stora luft-vattenvärmepumpar blir vanligare för radhuslängor eller mindre hyreshus. En bra lösning, inte bara i jämförelse med fossila bränslen utan även mot fjärrvärme. Projektera installationen med våra PRO värmetråg, så det inte blir utryckning i höst, när det närmar sig 100liter vatten per dygn.

Daikin, 20kw, installerad i Skåne, på bilden producerar i genomsnitt 55 liter kondensat, mellan oktober och mars. Här passar ett Pro 1230 utmärkt med lite större avledningskit.

Led bort kondens vattnet!

Det är lika viktigt att leda bort vattnet från värmetråget eller utedelen och då till dagvattnet, eller till en brunn i källaren. Det är alltid lättast att din värmepumpsinstallatör fixar det vid installationen.

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop