Sett for avløpsvann fra vamepumper

I den kalde årstiden produserer varmepumpens utendørsenhet en stor mengde vann når den avrimes. Siden vann fryser, må rørene eller slangene som brukes, varmes opp. Vi har sett som inneholder det nødvendige utstyret for å lede vannet til en brønn i kjelleren, til et avløp, en kum eller annen avrenningmåte til lavest mulige energikostnader.

Varmesett til brett, Ø 20 mm

Gå til våre oppvarmede avløpsbrett. Passer alle avløpsbrett med Ø 20 mm slangeadapter. Brettene er tilgjengelig i lengder fra 1 til 12 m og har blant annet isolerte slanger og termostatstyrte varmekabler.

Varmesett til brett, Ø 25 mm

Gå til Pro, våre store, oppvarmede brett for avløpsvann. Passer til alle avløpsbrett med Ø 25 mm slangeadapter. Brettene er tilgjengelig i lengder fra 1 til 12 m og har blant annet isolerte slanger og termostatstyrte varmekabler.

Varmesett for utedeler

Kobles direkte til utedelen for å lede vekk vann. Passer til alle varmepumper med utedel med utgang på Ø 20–21, 25–26 og 32–33 mm. Brettene er tilgjengelig i lengder fra 1 til 12 m og har blant annet isolerte slanger og termostatstyrte varmekabler.

Avløpssett for klimaanlegg og bassengvarmepumpe

Hvis du har klimaanlegg eller bassengvarmepumpe som bare brukes når det er varmt ute, trenger du bare et enkelt sett med slange, overganger og veggfester. Settene nedenfor har hverken oppvarming eller isolering av slangen, da det er unødvendig.

Det er viktig at disse settene ikke brukes i varmepumpedrift, spesielt ikke under +2 °C, da det kalde trekket fra viften i utendørsenheten utgjør en risiko for å fryse ikke bare avløpssettet, men også utedelen.

Avløpssett for brett uten oppvarming

For brett uten oppvarming for å lede vekk kondens. Passer til alle brett med Ø 20 mm slangeadapter. Disse er tilgjengelig i lengder fra 1 til 12 m og har blant annet veggfeste og slangeklemmer.

Avløpssett for utedeler

Kobles direkte til utedelen for å lede vekk vann. For utedeler med utgang på Ø 20–21, 25–26 og 32–33 mm. Disse er tilgjengelig i lengder fra 1 til 12 m og har blant annet multiadaptere, slange og veggfester.

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop