Satser för vatten avledning av värmepumpar

Under den kalla årstiden släpper din värmepumps utedel mycket vatten, när den avfrostar. Eftersom vatten fryser, så behöver man värme i de rör eller slangar som används. Vi har satser som innehåller det du behöver för att till en så låg energikostnad som möjligt kan leda vattnet till brunn i din källare, till dagvatten eller en stenkista.

Uppvärmda satser för tråg, Ø20mm

Till våra värmetråg för att leda bort vatten. Passar alla dräneringstråg med slangadapter Ø20mm. Finns från 1m upp till 12m och har bl.a. isolerad slang och termostatstyrd värmekabel.

Uppvärmda satser för tråg, Ø25mm

Till våra stora Pro värmetråg för att leda bort vatten. Passar alla dräneringstråg med slangadapter Ø25mm. Finns från 1m upp till 12m och har bl.a. isolerad slang och termostatstyrd värmekabel.

Uppvärmda satser för utedelar

Ansluts direkt till utedelen för att leda bort vatten. Passar alla värmepumpars utomhusdelar med en utgång Ø20-21, 25-26, samt 32-33mm. Finns från 1m upp till 12m och har bl.a. isolerad slang och termostatstyrd värmekabel.

Vatten avledningssatser för luftkonditionering och poolvärmepumpar

Har du en luftkonditionering eller en poolvärmepump som bara används när det är varmt ute, så behöver du en enkel sats med slang, övergångar och väggfästen. Satserna nedan saknar uppvärmning och även isolering på slangen som då inte behövs.

Det är viktigt att dessa satser inte används vid värmepumpsdrift, framförallt inte under +2°C, då kallraset från utedelens fläkt riskerar frysa inte bara din avledningssats utan även din utedel.

Avledningssats för tråg utan värme

För tråg utan värme för att leda bort kondensvatten. Passar alla tråg med slangadapter Ø20mm. Finns från 1m upp till 12m och har bl.a. slang, väggfästen och slangklämma.

Avledningssats för utedelar

Ansluts direkt till utedelen för att leda bort vatten. För utomhusdelar med en utlopp Ø20-21, 25-26, samt 32-33mm. Finns från 1m upp till 12m och har bl.a. multiadapter, slang och väggfästen.

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop