Uppvärmda dräneringstråg

Så liten som möjligt för att reducera energibehovet och monterad nära så att kondensatet inte kyls ned eller stänker.

Värmemattan i tråget håller vattnet flytande under den kalla årstiden så att du med våra avledningskit kan leda bort det till brunn eller dagvatten. På så sätt kan värmepumpen arbeta oavbrutet till mycket låga temperaturer och vi förhindrar isbildning både under och framför utedelen.

Vad är ett dräneringstråg?

Det samlar upp kondensvattnet från värmepumpens utedel. Det bildas när värmepumpen tar energi från utomhusluften, främst vid temperaturer under 7 plusgrader. Mängden kondensvatten beror även på luftfuktighet, effekt och energieffektivitet. Tråget behöver vara uppvärmt för att vattnet ska gå att leda bort.

 

Varför behövs ett dräneringstråg?

En luft-luftvärmepump producerar mellan 20–30 liter vatten per dygn och en luft-vattenvärmepump upp till 60 liter under det kalla halvåret. Det är inte ovanligt att kondensvattnet blir ett stort problem, både för fastigheten, värmepumpen och de boende om det inte leds bort.

Lövadaptern gör livet lättare

När hösten kommer och löven faller, fastnar löven lätt på värmepumpen och riskerar sätta igen både utloppet och slangen. Climaco har som enda tillverkare en lövsil i Pancake och Pro trågen som effektivt förhindrar problem.

 

Pancake montering med ny värmepump!

Så här kan det se ut när du monterar ett Pancake tråg samtigt med den nya värmepumpen.

Pancake Series

Pancake är en serie dräneringstråg som är uppfunna i Sverige och är ett patenterat koncept för dräneringstråg. Dräneringstråget läggs mellan upphängningen och värmepumpens utedel till skillnad från andra dräneringslösningar där tråget hängs under hela stativet. Genom att placera dräneringstråget så nära pumpen som man gör, och ha den speciella formen som Pancake har, så blir det också en väldigt energieffektiv lösning.

Pancake är designat för att fånga upp vatten där det behövs fångas upp.

 

PRO SERIES

Pro är en serie traditionella dräneringstråg som passar luft-luftvärmepumpar och även större värmepumpars utomhusdelar, likt VRV:er, VRF:er. Dräneringstråget hängs under stativet eller läggs i stativet med hjälp av våra utdragbara upphängningskonsoler.

Större enheter producerar större mängder kondensvatten, därför rymmer Pro trågen större mängder vatten.

 

Beställ ett dräneringstråg

Våra tråg säljs hos en rad olika återförsäljare som finns listade här på sajten.
Passa även på att fråga din lokala kyltekniker!

Satser för vatten avledning av värmepumpar

Under den kalla årstiden släpper din värmepumps utedel mycket vatten, när den avfrostar. Eftersom vatten fryser, så behöver man värme i de rör eller slangar som används. Vi har satser som innehåller det du behöver för att till en så låg energikostnad som möjligt kan leda vattnet till brunn i din källare, till dagvatten eller en stenkista.

 

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop