Electrolux

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Elextrolux värmepumpar

Model / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Model / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 Oxy3 heatpump EXH09HX1W Pancake 3 Pro 791
2 Oxy3 heatpump EXH12HX1W Pancake 3 Pro 791
3 Oxy3 heatpump ESD09HRA Pancake 3 Pro 791
4 Oxy3 heatpump ESD12HRA Pancake 3 Pro 791
5 EXH09HL Pancake 1 Pro 791
6 EXH12HL Pancake 1 Pro 791

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop