Electrolux

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Elextrolux värmepumpar

Model / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Model / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop