Gree

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Grees värmepumpar

Uppdaterad 2019-10-21

Modell / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Modell / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 Amber 25 GWH09YD-S6DBA Pancake 3 Pancake 1
2 Amber 25 Pancake 3 Pancake 1
3 Amber 35 GWH12YD-S6DBA Pancake 3 Pancake 1
4 Amber 35 Pancake 3 Pancake 1
5 Amber 50 Pancake 2 Pro 8
6 Amber 25 GWH09YD-S6DBA Pancake 3 Pancake 1
7 Amber 25 Pancake 3 Pancake 1
8 Amber 35 GWH12YD-S6DBA Pancake 3 Pancake 1
9 Amber 35 Pancake 3 Pancake 1
10 Amber 50 Pancake 2 Pro 8

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop