IVT

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till IVTs värmepumpar

Modell / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Modell / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 Nordic Inverter 12KHR-N Pancake 3 Pro 791
2 Nordic Inverter 09LR-N Pancake 3 Pro 791
3 Nordic Inverter 12 HR-N Pancake 3 Pro 791
4 Air Split ODU 7,5 Pancake 2 Pro 791
5 Air Split ODU 12 Pancake 2 Pro 791
6 Nordic Inverter 12KHR-N Pancake 3 Pro 791
7 Nordic Inverter 09LR-N Pancake 3 Pro 791
8 Nordic Inverter 12 HR-N Pancake 3 Pro 791
9 Air Split ODU 7,5 Pancake 2 Pro 791

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop