Misubishi Electric

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Mitsubishi Electrics värmepumpar

Uppdaterad 2019-09-18

Modell / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Modell / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 FH25 Pancake 1
2 FH35 Pancake 1
3 Ecodan SW50 VHA Pancake 1
4 Ecodan SW75 Pancake 5
5 Ecodan SWH80 Pancake 5
6 Ecodan SW100 YAA Pancake 5
7 Ecodan SWH112 Pancake 5
8 PUHZ-W85 YAA Pancake 5
9 PUHZ-W112 YAA Pancake 5 Stödplatta
10 PUHZ-HW112 YAA Pancake 2

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop