Samsung

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Samsungs värmepumpar

Modell / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Modell / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 AJ040MCJ2 Pancake 3
2 AJ050MCJ2 Pancake 3
3 AJ052MCJ3 Pancake 2
4 AJ068MCJ3 Pancake 2
5 AJ070MCJ4 Pancake 2
6 AJ080MCJ4 Pancake 2
7 AJ100MCJ5 Pancake 2
8 AC026MXAD Pancake 3
9 AC035MXAD Pancake 3
10 AC052MXAD Pancake 2

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop