Sharp

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Sharps värmepumpar

Modell / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Modell / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 Nordic AY-XPC7JR Pancake 3 Pro 791 Förlängare
2 Nordic AY-XPC9JR Pancake 3 Pro 791 Förlängare
3 Nordic AY-XPC12JR Pancake 3 Pro 791 Förlängare
4 GU-X18JR Pancake 2 Pro 791
5 GU-X24JR Pancake 2 Pro 791
6 GU-X36JR Pro 8
7 Multi AE-XM30GR Pancake 2 Pro 791
8 Multi AE-XM24HR Pancake 2 Pro 791
9 Multi AE-X3M18JR Pancake 3 Pro 791
10 Multi AE-X2M18KR Pancake 3 Pro 791

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop