Toshiba

Nedan ser du vilka dräneringstråg som passar till Toshibas värmepumpar

Modell / Utedel
wdt_ID Värmepumpsmärke Modell / Utedel Tråg, bästa val Tråg, alternativ Not
1 RAV-SP404AT-E Pancake 1 Pro 791
2 RAV-SP454AT-E Pancake 1 Pro 791
3 RAV-SP564AT-E Pancake 1 Pro 791
4 RAV-SP804AT-E Pancake 2 Pro 791
5 RAV-SP1104AT-E Pancake 2 Pro 791
6 RAV-SP1104AT8-E Pancake 2 Pro 791
7 RAV-SP1404AT-E Pancake 2 Pro 791
8 RAV-SP1404AT8-E Pancake 2 Pro 791
9 RAV-SP1604AT8-E Pancake 2 Pro 791
10 RAV-SM563AT-E Pancake 1 Pro 791

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop