Dräneringstråg utan värme

Det är inte alltid nödvändigt med ett uppvärmt dräneringstråg, och därför har vi även tagit fram de ouppvärmda dräneringstrågen som en serie vi kallar för ClimaLine Flap series, ämnad för sydligare breddgrader. 

ClimaLine Flap 1

Flap 1, dräninergstråg utan värme

ClimaLine Flap 2

Flap 2, dräneringstråg utan värme

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop