Uppvärmda satser för utedelar

Dräneringskitet innehåller slang, värmekabel, multiadaptrar, slangklämma och väggfästen för slangen. 

Satserna med multiadaptrar finns från ca. 590kr

För att reducera energiförbrukningen så använder vi en termostatstyrd värmekabel, med start vid +2°C. Den isolerade slangen gör att vi bara behöver en lågeffekts kabel, med 15w/m i effekt.

De uppvärmda satserna finns i 1,2,3,4,5,6,7,8 samt 10 och 12m.

Passar utmärkt på alla värmepumpars utedelar med ett utlopp med Ø20-21, 25-26 eller 32-33mm. Finns fler utlopp behöver du komplettera med fler adaptrar. Har utedelen fler än tre utlopp, så är det bättre att köpa ett dräneringstråg.

Hur långt kan jag dra kondensvattnet i rör/slang utan värme?

Max. 20cm

Teknisk information

 • Multiadaptrar för utedels utlopp Ø20-21, 25-26, samt 32-33mm
 • Isolerad dräneringsslang
 • Färg: Blygrå
 • UV beständig & stöttålig
 • Slang utv Ø 31mm, inv Ø 19mm
 • Värmekabel, effekt 15w/m
 • Termostat monterad mellan kall- och varmkabel
 • Termisk klixon termostat, ON +2°C
 • Stickkontakt, jordad
 • Slangklämma med dubbel låsning
 • Väggfästen för slangen

Exempel: ett 3m dräneringskit innehåller 3m dräneringsslang samt en 4m värmekabel, där 3m värms och 1m är kallkabel.

Framtagen för alla värmepumpars utomhusdelar med en utlopp Ø20-21, 25-26, samt 32-33mm.

 • Isolerad kondensslang i kitets längd
 • Multiadaptrar, 4 delar
 • Slangklämma, 1st, dubbel låsning
 • En värmekabel, effekt 15w/m, termostatstyrd, monterad mellan kall- och varmkabel med jordad stickkontakt
 • Upphängningar för vägg/grund för slangen

Söker du vår webshop?

Är du återförsäljare eller installatör och söker vår webshop?
Den finner du om du knappar in dig på www.climaco.se

Till vår webshop